Parteneri

Fundația Parasol – este o instituție educațională care lucrează cu adulții seniori ce aparține sistemului de învățare non-formală din Polonia. Principalul scop al fundației Parasol este să ofere seniorilor o paletă largă de oferte și oportunități educaționale ce includ participarea în cadrul proiectelor educaționale ce urmăresc dezvoltarea personală a acestora. Principala activitate a fundației este organizarea unor cursuri pentru învățarea limbilor de circulație internațională (Engleză, Germană) și cursuri de TIC. Pe lângă acestea, Parasol oferă seniorilor workshopuri de lectură, festivaluri de film, trasee turistice pedestre, grupuri de discuții. Toate acestea urmăresc să implice categorii cât mai largi de senori și să-i încurajeze să rămâne activi din punct de vedere social.


E-SENIORS – este o organizație non-guvernamentală înființată în 2005 cu scopul de a lupta împotriva excluziunii sociale a persoanelor de vârsta a treia și/sau a persoanelor cu dizabilități, prin oferirea accesului și trainingurilor de specialitate în domeniul TIC. Principalele obiective ale organizației sunt:

  • Diminuarea și înlăturarea barierelor inter-generaționale digitale,
  • Asigurarea unor programe de îngrijire a seniorilor pentru înlăturarea izolării acestora,
  • Deschiderea unor noi orizonturi pentru petrecerea activă a timpului liber pentru seniori.


Pathways – este o companie de interes comunitar compusă dintr-o rețea de susținători și experți care încearcă să dezvolte oportunități de învățare inovative, experențiale. Scopul principal al companiei este să ofere programe de educație și training bazate pe conceptul de călătorie, prin plasarea formabilului în centrul învățării experențiale, bazată pe probleme practice. Pathways a dezvoltat numeroase programe sociale și culturale în Țara Galilor prin implicarea în schimburi internaționale cu adulți din toată Europa.


Liceul Tehnologic de Mecatronică și Automatizări (LTMA) – este o instituție nouă, formată în 2014 prin reorganizarea a trei licee tehnice (Grup Școlar Nicolina, Grup Școlar Șt. Procopiu și Grup Școlar D. Mangeron) din municipiul Iași. Este prima și cea mai mare școală tehnică din județ ce oferă educație tehnologică și pregătire profesională în domenii precum mecatronică, automatizări, mecanică, electromecanică. În domeniul pregătirii profesionale, liceul oferă stagii în domenii ca mecanică, electromecanică. LTMA include, de asemenea, cel mai mare număr de clase pentru învățământ seral, și școală postliceală, fiind permanent preocupată de oferirea oportunităților de educație formală pentru adulți. LTMA este una dintre puținele școli din zonă care poate acoperi întreaga paletă de educație VET pentru învățământul formal non-obligatoriu.


Cooperativa “Lentamente” – a fost creată în 2012 cu scopul de a pune bazele unei ferme sociale în Circello, în apropiere de Benevento (Italia), folosind o bucată de teren ce aparține domeniului public. Echipa este compusă din opt persoane, în marea lor majoritate emigranți din sudul Italiei. Principalele activități ale cooperativei sunt:

  • Cultivarea și promovarea unor soiuri de semințe vechi, autohtone precum și a plantelor medicinale, în acord cu principiile biodinamice moderne,
  • Incluziunea socială prin crearea unor ferme sociale care să implice persoane dezavantajate din comunitatea locală dar și din alte localități,
  • Educația pentru dezvoltarea unei curricule diferite de cea publică și care să includă trasee naturale și recunoașterea, valorizarea florei spontane precum și promovarea tehnologiilor verzi în viața de zi cu zi.