Partnerzy

Parasol Foundation  to instytucja edukacyjna, która działa na rzecz seniorów, należy do pozaformalnego systemu kształcenia w Polsce. Głównym celem Fundacji Parasol jest zapewnienie seniorom ciekawych wyzwań edukacyjnych i możliwości  uczestniczenia  w projektach edukacyjnych, aby wspierać ich możliwości rozwoju osobistego. Głównym obszarem naszej działalności  jest nauczanie języków obcych, prowadzimy kursy językowe (angielski, niemiecki) dla różnych grup słuchaczy. Parasol organizuje wiele zajęć dla seniorów takich jak kursy językowe i ICT, warsztaty twórczego pisania czytania, festiwale filmowe, wycieczki piesze, spotkania dyskusyjne.


E-SENIORS jest organizacją non-profit, założoną w 2005 roku w celu zwalczania e-wykluczenia poprzez zapewnienie dostępu do  szkolenia w zakresie ICT osobom starszym i / lub niepełnosprawnym. Jego główne cele to:

– Zmniejszanie i tam, gdzie to możliwe, wypełnianie luki cyfrowej między pokoleniami,

– Troska o starszych przez zwalczanie izolacji seniorów,

– Otwarcie nowych horyzontów w celu efektywnego wykorzystania czasu wolnego.


Pathways  to instytucja, która zaangażowana jest w  interesy lokalnych społeczności, złożona z sieci lokalnych członków i ekspertów, którzy razem tworzą innowacyjne i  kreatywne możliwości uczenia się. Jej głównym celem jest kształcenie i szkolenie oparte na koncepcji „podróży” z aktywnymi i empirycznymi podejściami  ukierunkowanymi na ucznia.  Pathways opracowała innowacyjne rozwiązania na rzecz wartości społecznej i kulturowej w Wielkiej Brytanii i angażuje się w międzynarodowe wymiany z grupami dorosłych w całej Europie, które rozwijają refleksję, zrozumienie i głęboki proces uczenia się.


The Technological High-School for Mechatronics and Automation Iasi (LTMA)  to „nowa” instytucja utworzona w 2013 r., poprzez reorganizację 3 byłych szkół technicznych w jedną, silniejszą i bardziej zrównoważoną (The Tehnical School Nicolina, The Technical School St Procopiu, The Technical School D. Mangeron). Jest to pierwsza i największa szkoła technologiczna w hrabstwie, oferująca wykształcenie techniczne dla zawodów takich jak: technik w mechatronice i technik w automatyce. Wraz z nimi szkoła oferuje profesjonalne wykształcenie w dziedzinach takich jak mechanika, elektryka i elektronika. Edukacja jest oferowana w różnych formach dla szerokiego grona beneficjentów: liceum, zajęć popołudniowych i wieczorowych (dla dorosłych kończących studia), edukacji praktykantów, edukacji sportowej (rugby) i kursów po szkole średniej. Dzięki tak szerokiemu zakresowi LTMA jest jedną z nielicznych szkół w tej dziedzinie, która może obejmować całą edukację na poziomie nieobowiązkowym (wtórnym).


Spółdzielnia „Lentamente” została utworzona w 2012 r. w celu utworzenia gospodarstwa społecznego w Circello, w pobliżu Benevento (Włochy), na terenie publicznym. Zespół składa się z 8 osób – głównie młodych emigrantów z południowych Włoch. Obszar działalności obejmuje trzy główne tematy:

1) Rolnictwo: promowanie pszczelarstwa i pielęgnowanie pradawnych ziaren, dwurzędowego jęczmienia, warzyw, ziół leczniczych i konopi zgodnie z zasadami biodynamicznymi;

2) Integracja społeczna: utworzenie gospodarstwa społecznego, w celu zaangażowania osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji, zarówno z naszego obszaru, jak i innych miejsc;

3) Edukacja: opracowywanie programów nauczania różniących się od zwykłych i obejmujących ścieżki przyrodnicze, rozpoznawanie i waloryzację dzikich ziół, zielone budownictwo.